Referenties

Marjolein heeft bij het programma Ruimte voor de Rivier een belangrijke bijdrage geleverd in het succesvol afronden van het gehele programma. Haar professionele aanpak waarbij inhoud en omgeving goed worden gecombineerd heeft naast haar eigenschap om door te pakken geholpen om de afzonderlijke projecten van het programma zorgvuldig af te ronden. In haar rol als riviertakmanager heeft ze bijgedragen aan de succesvolle afronding van de maatregel hoogwatergeul Veessen- Wapenveld. Marjolein is een prettig collega en fijne sparringpartner.


- Martin Hoenderkamp, directeur Realisatie programma Ruimte voor de Rivier, Rijkswaterstaat (2018)

Ik heb het genoegen gehad om met Marjolein als omgevingsmanager in mijn team te mogen samenwerken (dijkversterking Hoeksche Waard Noord). Een genoegen zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Marjolein heeft kennis van zaken en is een kordate doorpakker. Met de focus op het projectresultaat, zonder het individuele belang uit het oog te verliezen. Waardevol als teamspeler in een IPM-team, omdat ze ook oog heeft voor de raakvlakken met de andere disciplines, wat de integraliteit van de aanpak ten goede komt. Marjolein zoekt de verbinding en is een prettige en enthousiaste persoon om mee te werken. Voor herhaling vatbaar!


- Gert-Jan Goelema, projectmanager dijkversterking Hoeksche Waard Noord, Waterschap Hollandse Delta (2014)

Marjolein is een power-dame die ogenschijnlijk altijd met een vrolijk gemoed door de soms drassige akkers van het omgevingsmanagement ploegt. Daarbij heeft ze haar zaakjes altijd op orde en weet ze ook onder grote druk prima te opereren. Werkelijk een plezier om mee te werken!


- Peter Prak, projectmanager verlegging Gasunieleiding Hoeksche Waard Noord (2014)

Marjolein heeft duidelijk haar sporen verdiend in het Omgevingsmanagement en is daarnaast in staat op strategisch niveau mee te denken. Ze doet dit op een enthousiaste wijze en is zeer loyaal aan de organisatie waar ze voor werkt. Ze heeft geen ``nine to five``mentaliteit en heeft een goede bijdrage geleverd aan het RBP voor de N33 Assen-Zuidbroek.


- Ronald Dirksen, Directeur Concessies en Gebiedsontwikkeling, Dura Vermeer (in januari 2012)

De inzet (..) kenmerkt zich door: Open communicatie, gedegen vakkennis op het gebied van omgevingsmanagement. In staat om zelfstandig de juiste invulling te geven aan de opdracht. Prettige samenwerking.


- Gijsbert van der Laan, tendermanager voor de A4DS bij aannemerscombinatie A4FR (in december 2011)

Marjolein showed a professional attitude towards the work to be done, combining a result-oriented approach with a keen eye for the support needed by her staff members. (..) We appreciated her creativity in finding solutions for improving the organization, as well as partnering with other organizations in finding opportunities for Practica to expand it's activities.


- David W. van Raalten, Chairman of the board of Practica Foundation (in August 2010)

Ms. Meerburg is technically very solid and has high professional standards. She is highly capable of organizing her own work and that of her team. (..) She is a good net worker and establishes good relationships with people from various walks of life. She is resourcefull, result-oriented and is geared towards problem solving. She is a flexible individual, ready to assist others when necessary. She is highly motivated, hard-working and energetic and therefore able to motivate others when necessary.
- Ela Serdaroglu, Program Coordinator, Netherlands Red Cross Sri Lanka (in February 2008)